ZNAJDOWANIE I UTRZYMYWANIE MOCY W SOBIE

ZNAJDOWANIE I UTRZYMYWANIE

MOCY W SOBIE

Przedstawiony model stanowi autorskie podejście do znajdowania i utrzymywania mocy w sobie przez posługiwanie się matrycami MOCY i SIŁY HOPERS®, które ułatwiają osiąganie i utrzymywanie wielowarstwowego dobrostanu z zasobnych wewnętrznych stanów JA-EKO – bezpieczeństwa fizjologicznego, zdrowych kontaktów międzyludzkich i zadowolenia ze swoich osiągnięć. A także sensu życia, wewnętrznej spójności, zdolności do ulepszania siebie i do ekologicznego wpływu na świat zewnętrzny. Wysyłania wzmacniających sygnałów emocji i uczuć, budujących przyjazny klimat w otoczeniu. Przejawiania pozytywnych nastrojów, tworzenia i materializowania rzeczywistości chcianej oraz spełniania się na swoich ścieżkach rozwojowych.

Zwrócił on także uwagę na niezbędność podniesienia kompetencji społecznych na wyższy poziom w obliczu dokonujących się obecnie globalnych przemian na Ziemi wymagających szczególnej umiejętności adaptacji do radykalnie już zmienionego świata, dzięki czemu można skutecznie dotrzeć do siebie samego, odzyskać kontrolę nad swoim wnętrzem i płynnie adaptować się do świata zewnętrznego kruchego, niespokojnego, nieliniowego i niezrozumiałego oraz mieć na niego swój motywujący wpływ przez uprzednie zintegrowanie swojego wewnętrznego świata.

 

[1] Pilipczuk, P. (2012). Współczesna mitologia coachingu. 70 konkretnych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytań. Gliwice: HELION, s.151-152.

Ponadto podkreślono w nim istotność podjęcia działań wspierających pracę mózgów w trybie responsywnym. Harmonizowania ich pracy przez wyprowadzanie ze stanów uszczuplonych zasobów (trybu działania reaktywnego) i wprowadzania do adekwatnych stanów zasobnych (trybu działania responsywnego). Pielęgnowania ich pozytywnego nastawienia i utrzymywania w stanach homeostatycznych. Dopiero bowiem w tych stanach, w połączeniu z wysokoenergetycznymi polami świadomości, mamy dostęp do bycia, myślenia, czucia i działania w kontakcie z wewnętrznym paliwem mocy, do pozytywnego przeprogramowania swojego życia i dokonania wysokiej jakości zmiany. A zmiana ta może obejmować rozmaite obszary, od zmiany naszego zachowania i nawyków, zmiany relacji z ludźmi do zmiany sposobu komunikowania się z innymi lub do głębszej zmiany naszej osobowości. Niezależnie jednak od tego czego ona dotyczy, nawet najmniejsza i najdrobniejsza, zmienia nas, a my zmieniamy swoją rzeczywistość. Jesteśmy bowiem systemową jednością połączoną wielopoziomowo z innymi systemami oraz niepodzielną całością obejmującą ciało, emocje, myśli, duchowość i boskość, gdzie zmiana przebiega holograficznie[1] – zmiana w najmniejszej nawet części jest jednoczesną zmianą w całości.

Czynimy to nie tylko jak się okazuje dla nas samych, otoczenia i obecnego pokolenia, ale zmieniamy się pozytywne również dla naszych przyszłych pokoleń. Naukowcy w badaniach odkryli już bowiem, że trauma jest dziedziczona przez epigenetyczne zmiany w DNA przez przynajmniej trzy pokolenia – a zatem nasze bycie, myślenie i działanie ukierunkowane na ekologiczne gospodarowanie swoim wewnętrznym paliwem nabiera oprócz globalnego, także i międzypokoleniowego znaczenia.