WSPARCIE W MATRYCACH - recepta na integralność wewnętrznego świata

RECEPTA NA INTEGRALNOŚĆ

WEWNĘTRZNEGO ŚWIATA

 

Z dotychczasowej praktyki z matrycami HOPERS® wynika, że osoby, które doświadczają niezadowolenia, dyskomfortu lub jakiegokolwiek braku w życiu, funkcjonują w niedostatku zasobów wewnętrznych odzwierciedlonych w ich spersonalizowanych matrycach SIŁY.

Rozpoznanie konkretnych zakazów, programów negatywnych, nakazów, schematów przebiegu planu życia oraz określonych niskoenergetycznych sygnałów emocji i uczuć emitowanych do otoczenia odkrywało wewnętrzne przyczyny występowania w życiu tych osób niezadowolenia, słabej kondycji fizycznej, wypalenia zawodowego, braku sukcesów, trudności w relacjach, blokad w komunikacji interpersonalnej, kłopotów rodzicielskich czy innych niepomyślnych wydarzeń i sytuacji lub nawracających problemów.

Przełomem stawało się zrozumienie własnego mechanizmu tworzenia i materializowania swojej rzeczywistości, ujętego w zindywidualizowanych matrycach MOCY i SIŁY, a opisanego formułą przyczynowości (rysunek 2). Ułatwiało to przyjęcie odpowiedzialności za swoje dotychczasowe życie i podjęcie decyzji o zmianie, bieżące monitorowanie swoich wewnętrznych stanów i korygowanie w miarę potrzeby ich jakości, a tym samym odejście od automatyzmu realizowania na co dzień planu życia z dzieciństwa opartego na niespełnieniu (odejście od matrycy SIŁY) na rzecz osiągania i utrzymywania bieżących zasobnych stanów z matrycy MOCY prowadzących do spełnienia.

Osoby te obserwowały, że doświadczanie wielowarstwowego dobrostanu sprzyja emitowaniu przez nich wysokoenergetycznych sygnałów emocji i uczuć z matrycy MOCY oraz tworzeniu i materializowaniu  rzeczywistości chcianej z zasobnych stanów, ze swoich OZE, jak i odwrotnie – że utknięcie w deficytach wzbudza emitowanie niskoenergetycznych sygnałów emocji i uczuć z matrycy SIŁY i prowadzi do powstawania rzeczywistości niechcianej w różnych sferach życia – od fizycznej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej po duchową. Dostrzegali, że kiedy świadomie decydują o zintegrowaniu się z daną jakością pól świadomości, mają skuteczny wpływ na tworzenie i materializowanie swojej rzeczywistości chcianej oraz na ustępowanie z ich życia rzeczywistości niechcianej.

Warto dodać, że matryce MOCY i SIŁY pozwalają rozpoznawać dorosłych i dzieci, określanych mianem osób wysoko wrażliwych, cechujących się wrodzoną wrażliwością przetwarzania zmysłowego. Osoby te wyróżnia głębokie przetwarzanie informacji, łatwość ulegania przestymulowaniu, reaktywność emocjonalna połączona z empatią oraz wyczulenie na subtelne bodźce, co może przejawiać się w nadmiernej reakcji na hałasy, awersji na dotyk, nadruchliwości czy trudnościach w adaptacji do nowych sytuacji. Podaje się, że na 100% osób dorosłych wysoko wrażliwych 70% z nich jest introwertykami, a pozostałe 30% to ekstrawertycy. Jedni żyją są za bardzo „wewnątrz” i są ostrożni w nowych sytuacjach, a drudzy za bardzo „na zewnątrz” i ryzykują w nowych sytuacjach, stąd ich zróżnicowane zachowania. Z badań naukowych nad wrażliwością wynika, że mózgi osób wysoko wrażliwych mają wyższą aktywność w rejonie zwanym wyspą – w obszarze zajmującym się bieżącą integracją informacji o wewnętrznych stanach i emocjach, pozycji ciała i wydarzeniach zewnętrznych[1].

 

[1] Aron, E.N. (2017). Wysoko wrażliwi, jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza. Łódź: Wydawnictwo JK, s.30-31.

[2] Aron, E.N. (2017). Wysoko wrażliwe dziecko. Jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie? Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., s.195.

W matrycach HOPERS® osób wysoko wrażliwych, z wrażliwym układem nerwowym występują zakłócenia – niedobory lub nadmiary w emitowaniu konkretnego sygnału emocji i uczuć – tego pochodzącego z energetycznych sieci neuronalnych narządów zmysłu (wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, równowagi). Osoby introwertyczne z tej grupy mają niedobór tego sygnału, a osoby ekstrawertyczne – jego nadmiar. Po włączeniu matryc do codziennego praktykowania, w szczególności skupieniu się na dbałości o doświadczanie określonych przyzwoleń i uaktywnieniu emitowania wysokiej jakości sygnałów emocji i uczuć, osoby dorosłe zauważały pozytywne zmiany w aktualnym postrzeganiu siebie i swojej rzeczywistości oraz wyraźną poprawę w codziennym funkcjonowaniu tak w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Z kolei matryce HOPERS® wykazujące predyspozycje dzieci do bycia wysoko wrażliwymi, motywują rodziców do konsultacji ze specjalistami, w wyniku których dzieci otrzymują wspomaganie różnymi terapiami, m.in. sensorycznymi, a rodzice aktywnie odzwierciedlają dzieciom zasoby z matrycy MOCY dla stymulowania prawidłowego ich wzrostu i rozwoju.

HOPERS® pozwala przyjrzeć się także noworodkom i odkryć, który z nich jest predysponowany do bycia wysoko wrażliwym, co umożliwia zastosowanie właściwego do nich podejścia już od samego początku. Jak dotąd nie wymyślono niezawodnego sposobu rozpoznawania naukowo, czy noworodek będzie wysoko wrażliwym dzieckiem[2].

Na kanwie zawodowej wspieranie się spersonalizowanymi matrycami HOPERS® przez pracowników organizacji także przynosi wartościowe rezultaty. Szczególnie teraz mocno widoczne w warunkach wdrażania zmian organizacyjnych i funkcjonowania w zespołach rozproszonych. Wzajemne poznawanie swoich matryc buduje głębokie, autentyczne relacje pomiędzy członkami zespołu. Z jednej strony pozwala menedżerowi dopasować indywidualnie sposoby motywowania i utrzymania dobrostanu pracownika. Z drugiej strony członkowie zespołu mogą wzajemnie wspierać się w codziennym utrzymaniu mocy w zespole poprzez wzmacnianie postaw wynikających ze swoich zasobów.

Ćwiczenie 1. Spotkanie z Mocą i Siłą.

Przygotuj dwie kartki. Jedną z nich zatytułuj „JA w Mocy”, drugą „JA w Sile”. Na jednej z nich wypisz w punktach i opisz siedem lub więcej sytuacji ze swojego życia (osobistego i/lub zawodowego) kiedy jesteś, myślisz i działasz czerpiąc z Mocy (z lekkością, emitując sygnały emocji i uczuć wspierające otoczenie). Na drugiej kartce nanieś takie, w których przydarza Ci się być, myśleć i działać w Sile (siłować się z kimś lub z czymś i emitować sygnały emocji i uczuć osłabiające otoczenie). Obok każdej wymienionej sytuacji wstaw znak słowny lub graficzny, który najtrafniej ją oddaje. Przyjrzyj się całości. Zadawaj sobie pytania i odpowiadaj na nie:

Jak to jest doświadczać Mocy w sobie?

Jak to jest doświadczać Siły w sobie?

Jakie są podobieństwa, a jakie różnice w doświadczaniu tych sytuacji?

Czego dowiaduję się o sobie?

Co i kiedy zrobię z tą wiedzą?

Jaka jest moja refleksja?