PLAN ŻYCIA TO ANTIDOTUM NA NIEZROZUMIAŁY ŚWIAT

ANTIDOTUM NA NIEZROZUMIAŁY ŚWIAT

Oprócz ewolucyjnej spuścizny w postaci bezustannego wychwytywania przez mózgi sygnałów z otoczenia, w ich ocenie, niebezpiecznych i zagrażających życiu lub zdrowiu, mózgi przechowują także osobistą historię naszego życia, czyli plan na całe życie, który rozpoczęliśmy pisać już przy urodzeniu, a co także możliwe i dużo wcześniej – nie ma jednolitego głosu naukowców co do daty powstania pierwszego zapisu. Tworzyliśmy ją nieświadomie, chwila po chwili w dziecięcym rozumieniu i przeżywaniu świata. Pozytywne zapisy powstawały, kiedy nasze potrzeby spełniano, a negatywne – kiedy naszych potrzeb nie zaspakajano. Z matrycy MOCY powstawał nasz fundament doświadczania siebie i świata w poczuciu dziecięcego spełnienia, a z matrycy SIŁY rodziła się nasza historia podróży bohatera z dziecięcego niezaspokojenia.

O najważniejszych w niej sprawach zdecydowaliśmy, gdy mieliśmy cztery lata na podstawie dziecięcych odczuć i testowania rzeczywistości. Uczyliśmy się co robić, aby unikać kary, w jaki sposób zdobywać nagrodę i jak się przypodobać oraz które uczucia cenzurować i zamieniać na zastępcze, żeby rodzina je przyjęła. Na tamten czas wybraliśmy najtrafniejsze wzorce zachowań, uczuć i myślenia oraz ukuliśmy najlepsze własne strategie utrzymania się przy życiu i zaspokojenia własnych potrzeb lub skopiowaliśmy je od rodziców i/lub innych autorytetów, przy których rośliśmy. Sformułowaliśmy wnioski o sobie, innych i o świecie, zdecydowaliśmy, jak przebiegać ma nasze życie, jak się zakończy i jaka będzie końcowa wypłata, czy wygramy, przegramy, czy nie wygramy. 

Zakończyliśmy jej pisanie w wieku siedmiu lat, do dwunastu lat ją ulepszaliśmy, w wieku dojrzewania zrewidowaliśmy oraz uaktualniliśmy dodatkowymi postaciami, wziętymi z życia. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że przechowywana w nas historia, ukierunkowana na zakończenie zaplanowane w dzieciństwie, urzeczywistnia się automatycznie. Częstokroć nieświadomie próbujemy rozwiązywać dorosłe problemy odtwarzając utrwalone dziecięce strategie, co prowadzi do przeżywania stresujących wydarzeń tak, jak to było w dzieciństwie. W tym realizowanym scenariuszu życiowym postrzegamy sprawy z poziomu dziecka zabiegającego o uczucia. Stąd wciąż do swojego życia przyciągamy osoby, z którymi możemy doświadczać trudnych sytuacji i odgrywać podróż bohatera w dramatycznej roli ustalonej w dzieciństwie (Prześladowcy, Ratownika lub Ofiary) – przez walkę, ucieczkę lub izolację.

Historie życiowe ludzkiej populacji są uniwersalne w zakresie elementów składowych treści oraz schematów ich realizacji, niezależne od kultury, religii, narodowości, wykształcenia, wieku, a także płci. Treść naszego planu życia składa się z zakazów, przyzwoleń, programów pozytywnych i negatywnych oraz nakazów. Pobrane przez nas w dzieciństwie zakazy, programy negatywne i nakazy wynikają z matrycy SIŁY, a przyzwolenia i programy pozytywne z matrycy MOCY. Materiałów do zapisu dostarczali rodzice i/lub inne autorytety, a my sami decydowaliśmy co zapiszemy na podstawie matryc MOCY i SIŁY.

12 uniwersalnych nakazów:

Z dwunastu uniwersalnych zakazów: nie istniej, nie bądź sobą, nie rób niczego, nie bądź dzieckiem, nie dorastaj, nie integruj się, nie bądź blisko, nie bądź ważny, nie bądź zdrowy, nie myśl, niech ci się nie uda i nie czuj – wybraliśmy do doświadczania życia te zawarte w naszej matrycy SIŁY. Zakazy są negatywnymi, destrukcyjnymi lub restrykcyjnymi przekazami niewerbalnym o charakterze emocjonalnym, oznaczającym „nie wolno”, „nie bądź”, wyrażonymi tembrem głosu lub mową ciała.

12 uniwersalnych przyzwoleń:

Z dwunastu uniwersalnych przyzwoleń: możesz istnieć, możesz być sobą, możesz działać, możesz być dzieckiem, możesz dorosnąć, możesz integrować się, możesz być blisko, możesz być ważny, możesz być zdrowy, możesz myśleć, może ci się udać, możesz czuć – wybraliśmy do doświadczania życia te, zawarte w naszej matrycy MOCY. Przyzwolenia są pozytywnymi, rozwojowymi i wzmacniającymi przekazami niewerbalnymi o charakterze emocjonalnym, oznaczającym „możesz”, wyrażonymi tembrem głosu lub mową ciała.

 

Programy pozytywne i negatywne do doświadczania życia:

Programy pozytywne i negatywne do doświadczania życia wybraliśmy odpowiednio według swoich matryc MOCY i SIŁY. Programy są przekazami pozytywnymi lub negatywnymi, które pobraliśmy w dzieciństwie w postaci wzorca od rodzica i/lub innych autorytetów tej samej płci. Dotyczą one w szczególności, jak być w relacji z innymi oraz umiejętności radzenia sobie w życiu, żeby być w porządku, uwzględniając zakazy i przyzwolenia.

5 uniwersalnych nakazów:

Z pięciu uniwersalnych nakazów: bądź doskonały, spiesz się, staraj się, sprawiaj innym przyjemność i bądź silny do doświadczania życia wybraliśmy te, zawarte w naszej matrycy SIŁY.

Nakazy są przekazami werbalnymi typu „powinieneś”, „musisz”, „bądź” w formie poleceń popychających do określonego działania. Pozwalają utrzymać pozycję warunkowego poczucia, że jesteśmy OK. Nazywane także driverami, gdyż ich warunkowość często wywołuje wewnętrzny przymus działania przez nas w określony sposób lub niemożność zaprzestania przejawiania określonych zachowań pod ich wpływem. Odpowiednikami nakazów są style pracy, które przejawiane w nadmiarze prowadzą do wyczerpania i wypalenia zawodowego. Matryca MOCY odczytuje zasoby dezaktywujące rozkręcone w nas drivery.

 

Schematy przebiegu naszego życia:

Uniwersalne populacyjnie są także schematy przebiegu naszego planu życia: zanim, potem, nigdy, zawsze, prawie, otwarte zakończenie, które wybraliśmy na podstawie swojej matrycy SIŁY –jako jeden dominujący lub powiązaliśmy dwa w jeden, gdzie jeden stał się dominujący, a drugi ważny. Schematy te obrazują mity, ażeby lepiej zrozumieć, jak wedle nich funkcjonujemy w życiu. Schemat zanim ilustruje mit o Heraklesie, który zanim mógł otrzymać poparcie, żeby stać się półbogiem, musiał wykonać dwanaście trudnych zadań; potem – mit o Damoklesie, który mógł ucztować w komnacie pełnej przepychu, ale w poczuciu zagrożenia, bo nad nim zawisł miecz na końskim włosiu; nigdy – mit o Tantalu, który stojąc spragniony i głodny pośrodku wody, nie zdaje sobie sprawy, że może sięgnąć po jedzenie i picie robiąc jedynie krok w ich stronę; zawsze mit o Arachne, która zamieniona w pająka, przędła swoją sieć przez całą wieczność; prawie – mit o Syzyfie, któremu wyślizgiwał się z rąk kamień wtaczany pod górę, kiedy prawie docierał na szczyt; otwarte zakończenie – mit o Filemonie i Baucis, parze staruszków, którym bogowie przedłużyli w nagrodę ich życie, zamieniając w drzewa posadzone obok siebie i splecione gałęziami.

Powtarzanie przez nas trudnych sytuacji:

Powtarzanie przez nas wciąż trudnych i nieprzyjemnych sytuacji niesie informację o realizowaniu życia ze scenariusza opartego na matrycy SIŁY, o egzystowaniu w zakazach, programach negatywnych, driverach, a to dobra okazja do dokonania zmiany i przejścia do praktykowania matrycy MOCY. Każdy z nas dysponuje zdolnością do zmiany wczesnodziecięcej decyzji skryptowej i świadomego odejścia od bieżącego realizowania planu życia uformowanego w dzieciństwie, na podstawie którego później automatycznie przeżywa swoje życie. Warunkiem powodzenia zmiany jest przyjęcie odpowiedzialności za własną egzystencję, podjęcie nowej decyzji o swoim przeznaczeniu w zasobnych stanach JA-EKO oraz wdrożenie konkretnych działań naprawczych i rozwojowych. A to po to, żeby doświadczać spełnienia, rozkwitać i rozwijać swój potencjał z matrycy MOCY oraz mieć swój zauważalny jakościowy wkład w budowanie zdrowej atmosfery i udanej współpracy z innymi.

Kluczowa rola adaptacyjna:

W procesie zmiany korzystamy z jednej wybranej w dzieciństwie Kluczowej Roli Adaptacyjnej z matrycy HOPERS®, która to w zasobach podejmuje wyzwania i wspiera zmianę, natomiast w deficytach – piętrzy problemy i oporuje wobec zmiany. W stanach JA-EKO oprócz swojej Kluczowej Roli Adaptacyjnej: Identyfikatora, Intonatora, Inkluzora, Inspiratora, Improwizatora lub Inicjatora mamy swobodny dostęp do pozostałych pięciu ról adaptacyjnych oraz do czterech kolejnych z poziomu duchowego: Wysoko Sprawczej, Wysoko Ofiarnej, Wysoko Racjonalnej oraz Transcendentalnej. Jeśli połączymy się ze swoimi zasobnymi stanami JA-EKO nasza Kluczowa Rola Adaptacyjna wesprze proces zmiany, a swobody dostęp do pozostałych dziewięciu ról urzeczywistni sukces w procesie zmiany – przemieniając odgrywanie podróży bohatera z matrycy SIŁY na doświadczanie Drogi Wybawcy od Własnego Skryptu© z matrycy MOCY. Jeśli zaś utkniemy w swoich deficytach ze stanów JA-EGO, aktywujemy plan życia z dzieciństwa, a wraz z nim magiczne myślenie, podróż od eustresu do dystresu, przymus i niespełnienie oraz Kluczową Rolą Adaptacyjną oporującą wobec zmiany.

Kalendarz faz życia:

Istotne jest przy tym, że całe życie funkcjonujemy zgodnie z kalendarzem faz życia, wciąż ulepszając siebie w mocy albo utrzymując w sile. KALENDARZ FAZ ŻYCIA HOPERS® opracowany został na podstawie modelu spiralnego wzrostu człowieka Pameli Levin Landheer, amerykańskiej analityczki transakcyjnej, która dowiodła, iż życie toczy się w tej samej serii etapów, jakie rozpoczęliśmy w dzieciństwie.

z

Plan na Twoje życie

Plan na całe życie Twojego autorstwa powstał już w dzieciństwie i realizujesz go automatycznie jako podróż bohatera ze swojej matrycy SIŁY. Dysponujesz także fundamentem doświadczania siebie i świata w poczuciu szczęścia zapisanym w dzieciństwie, zgodnie ze swoją matrycą MOCY. Materiałów do zapisów dostarczali rodzice i/lub inne autorytety, a Ty wybierałaś/eś co zapiszesz na podstawie matryc MOCY i SIŁY HOPERS®.

z

Wzorce zachowań

Plan ten mieści najtrafniejsze (na czas, w którym powstawał) wzorce zachowań, uczuć i myślenia oraz najlepsze Twoje lub skopiowane od rodziców i/lub innych autorytetów strategie utrzymania się przy życiu i zaspokojenia własnych potrzeb – częstokroć już nieadekwatne do sytuacji, w których teraz jesteś. W planie tym borykasz się i zmagasz z przekazami ograniczającymi (zakazami, programami negatywnymi i nakazami) oraz schematem realizacji planu życia ze swojej matrycy SIŁY, ażeby walczyć, uciekać lub izolować się.

z

Nowy plan

Możesz wyzwolić się z automatyzmu odtwarzania podróży bohatera ze swojego dzieciństwa, budując w zasobnych stanach JA-EKO nowy plan na obecne życie i realizując go codziennie krok po kroku. Twoja Kluczowa Rola Adaptacyjna wesprze proces zmiany a swobodny dostęp do pozostałych dziewięciu ról adaptacyjnych urzeczywistni sukces w tym procesie – przejście z podróży bohatera z matrycy SIŁY na Drogę Wybawcy od Własnego Skryptu© z matrycy MOCY.

z

Fazy życia

W życiu funkcjonujesz według kalendarza powielających się faz życia. Ty wybierasz czy wypełniasz kalendarz mocą czy siłą, odpowiednio z matryc MOCY lub SIŁY.

z

Twoja refleksja, co jest ważne ….