Charakterystyka HOPERS®

SPERSONALIZOWANE MATRYCE HOPERS®

HOPERS® bazuje na holistycznym ujęciu człowieka jako systemowej jedności inteligentnych sieci neuronalnych, z których każda jest odpowiedzialna za inny rodzaj postrzegania oraz odrębny sposób przetwarzania informacji z otaczającego go świata. Dzięki tymże sieciom możemy funkcjonować jednocześnie na różnych poziomach złożoności, adekwatnie do ich funkcji – od fizycznej (ciało), przez emocjonalno-społeczną (emocje i relacje), intelektualną i kreatywną (logika i wyobraźnia), po duchową i boską (duchowość i Absolut).

Model przedstawia człowieka w formie wielopoziomowych MATRYC, wskazujących na jego specyficzne zapotrzebowania i adekwatne deficyty na poszczególnych poziomach złożoności oraz tworzącego i materializującego swoją rzeczywistość przez wysyłanie do otoczenia sygnałów emocji i uczuć.

Dzięki niemu można opracować indywidualne MATRYCE MOCY i SIŁY HOPERS®, które prezentują dwa odmienne warianty doświadczania siebie, innych i świata w tym samym czasie, w zależności od jakości aktualnych wewnętrznych stanów – wersję ekologiczną i egocentryczną. W obu wariantach funkcjonujemy odpowiednio albo w mocy albo w sile.

HOPERS® powstał z wybranych elementów analizy transakcyjnej, psychologii zorientowanej na proces, mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa oraz systemowych zasad złożoności.

Model dedykowany jest w szczególności obecnej kryzysowej rzeczywistości, w której priorytetem staje się sprawna adaptacja organizmu ludzkiego do nowej normalności przez znajdowanie mocy w sobie w celu przywrócenia i utrzymywania wewnętrznego ładu oraz uaktywnienia swojego ekologicznego wkładu w pozytywne oddziaływanie na otoczenie. 

 

Wariant ekologiczny w MATRYCY MOCY HOPERS®

Odnosi się do bycia, czucia, myślenia i działania z poziomu dostępności zasobów wewnętrznych, czyli czerpania ze swojej mocy i wysyłania wzmacniających otoczenie, pozytywnych sygnałów emocji i uczuć.

W wariancie ekologicznym doświadczamy siebie, innych i świata w wysokoenergetycznym potencjale 200 log  (logów) i powyżej, określonym mapą poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa. Do pól tych zalicza się: odwagę, neutralność, ochotę, akceptację, rozsądek, miłość, radość, pokój, oświecenie (D.R. Hawkins, Siła czy moc, Virgo, Warszawa 2016).

W kontakcie z MATRYCĄ MOCY HOPERS® osiągamy zdolności do konsekwentnego osiągania celów i dalszego rozwijania owych zdolności w miarę ich realizowania. Dysponujemy swobodnym dostępem do dziesięciu ról adaptacyjnych, sprawnie implementujemy i wspieramy proces zmiany.

W tej wersji funkcjonujmy w dobrostanie i odporności na stresory oraz emitujemy budujące otoczenie sygnały emocji i uczuć. Sygnały te wskazują równocześnie na wysokiej jakości nastroje oraz realizowanie się na ścieżkach rozwojowych. Tutaj ważna jest jakość świadczonej przez nas pracy.

Spersonalizowana MATRYCA MOCY HOPERS® ułatwia osiąganie i utrzymywanie wewnętrznej równowagi, zdrowej komunikacji z otoczeniem oraz tworzenie i materializowanie z zasobnych stanów własnej Rzeczywistości Chcianej.

Wariant egocentryczny w MATRYCY SIŁY HOPERS®

Odnosi się do bycia, czucia, myślenia i działania z poziomu deficytów, braku dostępności do zasobów wewnętrznych, czyli używania siły w zdobywaniu zasobów z zewnątrz i wysyłania osłabiających otoczenie, negatywnych sygnałów emocji i uczuć.

W wariancie egocentrycznym doświadczamy siebie, innych i świata w niskoenergetycznych polach świadomości o potencjale poniżej 200 Log (logów). Do pól tych należą: duma, złość, pożądanie, strach, żal, apatia, wina, wstyd lub krzywda (D.R. Hawkins, Siła czy moc, Virgo, Warszawa 2016).

W kontakcie z MATRYCĄ SIŁY HOPERS® odpowiedzialność za prawdę w swoim życiu, za swoje zachowania, uczucia, myśli i wizje projektujemy poza siebie i przerzucamy na innych, nie rozwiązujemy problemów, tylko sami je stwarzamy. Wchodzimy automatycznie w swoje skryptowe ograniczenia, a innych postrzegamy jako rywali lub wrogów. Żyjemy według decyzji podjętych w dzieciństwie i w przekonaniu, że dokonujemy teraźniejszych wyborów. Mamy automatyczny dostęp do jednej kluczowej roli adaptacyjnej i hamujemy proces zmiany.

W tej wersji egzystujemy w deficytach i niespełnieniu. Organizm ulega osłabieniu, a dla otrzymania rezultatu musimy używać siły (adrenaliny, a potem kortyzolu). Emitujemy destrukcyjne sygnały emocji i uczuć, które wskazują jednocześnie na niskiej jakości nastroje oraz odejście od ścieżek rozwojowych na rzecz ścieżek wzrastania. Tutaj liczy się ilość włożonej przez nas pracy.

Spersonalizowana MATRYCA SIŁY HOPERS® wskazuje na możliwość utknięcia w niskoenergetycznych polach świadomości, we wzorcach zachowań, uczuć i myślenia z dzieciństwa, w konkretnych zakazach, programach negatywnych, nakazach, schematach skryptu, skłonności do dysharmonizacji komunikacji z otoczeniem oraz tworzenia i materializowania ze stanów niedoborów i braków Rzeczywistości Niechcianej.