Nowy Plan

NOWY PLAN

Jako ludzkość mamy ewolucyjnie wykształcone nastawienie na wychwytywanie niebezpieczeństwa lub zagrożenia z otoczenia. A także wewnętrzne skryptowe zapisy tworzące scenariusz życiowy ukształtowany w dzieciństwie i ukierunkowany na zakończenie zaplanowane w okresie dziecięcym według określonego schematu.

Ten Skryptowy Plan tworzyliśmy chwila po chwili w dziecięcym rozumieniu i przeżywaniu świata, wtedy, kiedy nasze potrzeby spełniano i wtedy, kiedy naszych potrzeb nie zaspakajano.

Według HOPERS® z MATRYCY MOCY powstawał nasz fundament doświadczania siebie, innych i świata w poczuciu szczęścia, a z MATRYCY SIŁY rodziła się nasza historia bohatera, którego celem jest walka i zdobywanie zasobów – miłości, akceptacji, uwagi czy aprobaty otoczenia, tak jak to było w dzieciństwie.

Częstokroć nieświadomie próbujemy rozwiązywać dorosłe problemy odtwarzając utrwalone dziecięce strategie, co prowadzi do przeżywania stresujących wydarzeń tak, jak to było w dzieciństwie. W realizowanym przez nas Skryptowym Planie postrzegamy sprawy z poziomu dziecka walczącego o uczucia. Przyciągamy do siebie takie osoby, z którymi możemy przeżywać trudne sytuacje i wraz z nimi odgrywać podróż bohatera, w ustalonych w dzieciństwie dramatycznych rolach (Prześladowcy, Ratownika lub Ofiary).

Paradoks ludzkiej egzystencji, polega na tym, że sposób, w jaki istniejemy i żyjemy w teraźniejszości wynika z naszych decyzji podjętych o przeznaczeniu już we wczesnym dzieciństwie. Najpierw bowiem z dziecięcą fantazją i magicznym myśleniem swój Skryptowy Plan kształtujemy, konstruujemy jego treść i przebieg jak najlepiej umiemy. A następnie nieświadomie dążymy do jego realizacji m.in. przez gry psychologiczne i role skryptowe, aby później, różnymi sposobami, czasami przez lata, szukać wyjścia z niego, marząc o wolności i niezależności i o innym życiu. Bądź też trwamy w przekonaniu, że tak już być musi. Warto pozwolić sobie zamienić rolę bohatera na #wybawcę od własnego skryptu i zbudować Nowy Plan, ażeby być, czuć, myśleć oraz działać w dobrostanie.

Dobra wiadomość

Każdy dysponuje zdolnością do zmiany własnej decyzji skryptowej. Każdy może odejść od automatycznej realizacji swojego Skryptowego Planu z dzieciństwa na rzecz budowania Nowego Planu i świadomego w nim funkcjonowania

Warunek powodzenia

Warunkiem powodzenia jest wejście w zasobne wewnętrzne stany i ich utrwalanie, przyjęcie odpowiedzialności za własną egzystencję, podjęcie nowej decyzji o swoim przeznaczeniu, adekwatnej do aktualnych realiów życia oraz wdrożenie konkretnych działań. Wsparcie stanowi zindywidualizowana MATRYCA MOCY HOPERS®.

Naturalny Potencjał

W Nowym Planie doświadczamy uwolnienia od automatycznego realizowania Skryptowego Planu, opartego na dziecięcym rozumieniu siebie, innych i świata, już nie przystającego do rzeczywistości, w której obecnie się znajdujemy. Uruchamiamy nasz naturalny potencjał z MATRYCY MOCY HOPERS® oraz wnosimy ekologiczny wkład w budowanie zdrowej atmosfery w otoczeniu przez emitowanie wzmacniających sygnałów emocji i uczuć. Podejmujemy decyzje adekwatnie do sytuacji, minimalizujemy zużycie własnego organizmu.