Korzyści ze stosowania HOPERS®

KORZYŚCI 

HOPERS® jest odpowiedzą na wyzwania stawiane człowiekowi przez obecne czasy nietrwałe, rozedrgane, nieprzewidywalne i niepojęte.

Ułatwia sprawną adaptację organizmu ludzkiego do gwałtownie zmieniającego się świata, jak najmniejszym kosztem zużycia własnej energii życiowej.

Wspiera osiąganie i utrzymywanie wielowarstwowego dobrostanu z zasobnych wewnętrznych stanów – bezpieczeństwa fizjologicznego, zdrowych kontaktów międzyludzkich i zadowolenia ze swoich osiągnięć. A także sensu życia, wewnętrznej spójności, zdolności do ulepszania siebie i do ekologicznego wpływu na środowisko.

Sprzyja radzeniu sobie z sytuacjami stresogennymi, sprawnemu zarządzaniu emocjami i utrzymywaniu pozytywnych nastrojów.

Buduje zdolność do konsekwentnego osiągania celów i dalszego rozwijania owej zdolności w miarę ich realizowania.

 

Osoby posługujące się na co dzień MATRYCAMI HOPERS® odczuwają przypływ witalności, wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawczości oraz gotowość do przeprowadzenia zmiany. Przekłada się to na przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie, podejmowanie trafnych decyzji, kompleksowe rozwiązywanie problemów, znajdowanie alternatywnych rozwiązań, budowanie zdrowych relacji oraz wytyczanie i spełnianie się na ścieżkach rozwojowych.

Praca z zespołami, których członkowie mają swoje spersonalizowane MATRYCE HOPERS® z jednej strony pozwala menedżerowi dopasować indywidualnie sposoby zarządzania, motywowania i utrzymania dobrostanu pracownika. Z drugiej strony członkowie zespołu mogą wzajemnie wspomagać się w codziennym utrzymaniu mocy w zespole poprzez wzmacnianie postaw wynikających ze swoich zasobów. Wzajemne poznanie tworzy głębokie, prawdziwe relacje pomiędzy członkami zespołu, konsoliduje, inspiruje i angażuje do osiągania wspólnych celów.