JAK POWSTAŁ MODEL HOPERS®?

Jak powstał model HOPERS®?

Model powstał z wybranych elementów analizy transakcyjnej, psychologii zorientowanej na proces, mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa oraz systemowych zasad złożoności.

IMPLEMENTACJA MODELU HOPERS® 

W roku 2017 HOPERS® został po zaprezentowany jako mój autorski model w pracy dyplomowej pt.: ............na Uczelni Koźmińskiego.

W latach ..........prowadziłam indywidualne sesje z wykorzystaniem modelu.

Na przełomie roku 2017/2018 HOPERS® został oficjalnie wprowadzony do kanonu narzędzi i metod dostępnych w ramach Systemowej Szkoły InnerMastering® Katarzyny Pilipczuk i Piotra Pilipczuk.

W 2020 roku stał się integralną częścią zaawansowanego programu szkoleniowego dla coachów InnerMastering® I’M Coach, a od roku 2021 stanowi podstawę modułu CORE w InnerMastering® INSTITUTE. Oznacza to, że każdy Uczestnik, niezależnie od wybranej ścieżki, rozpoczyna swój proces nauki od zapoznania się ze swoją spersonalizowaną MATRYCĄ HOPERS® i uczestnictwa w kursie rozwojowym InnerMastering® CORE.