Dla Kogo w Organizacji

                                              ZARZĄD

MENEDŻER

 

HR

ZESPOŁY

PRACOWNIK

TRANSPARENTNOŚĆ RELACJI

OTWARTA WSPÓŁPRACA /NAWIĄZYWANIE POROZUMIENIA

STWARZANIE ZAUFANIA

ROZWIJANIE AUTENTYCZNEGO PRZYWÓDZTWA

BUDOWANIE OSOBISTEGO AUTORYTETU

ADEKWATNOŚĆ RELACJI Z PRACOWNIKIEM

EFEKTYWNY DOBÓR DO RÓL

DOPASOWANIE DO ZADAŃ

PLANOWANIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK ROZWOJU

OTWARTA KOMUNIKACJA

AUTENTYCZNOŚĆ I WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI

DOPASOWANIE DO REALIZOWANYCH ZADAŃ W ZESPOLE

DOBROSTAN WEWNĘTRZNY

WITALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

BEZPIECZEŃSTWO FIZJOLOGICZNE