AKRONIM HOPERS®

Akronim HOPERS®

H

Historiach, zapisanych i przechowywanych w naszym wnętrzu, składających się na scenariusz życiowy, ukształtowany na podstawie wczesnodziecięcych decyzji i zorientowany na zakończenie zaplanowane w dzieciństwie. Tworzyliśmy go nieprzerwanie chwila po chwili, w dziecięcym rozumieniu i przeżywaniu świata, wtedy kiedy nasze potrzeby spełniano (zapisy zgodnie z MATRYCĄ MOCY) i wtedy kiedy naszych potrzeb nie zaspakajano (zapisy według MATRYCY SIŁY). Z MATRYCY MOCY powstawał nasz fundament doświadczania siebie i świata w poczuciu szczęścia. Z MATRYCY SIŁY rodziła się nasza historia bohatera, targanego turbulencjami i przeciwnościami losu. Odgrywana automatycznie w pętli skryptowej z ulubioną przez nas pozycją życiową (Prześladowcy, Ratownika lub Ofiary).

O

Opcjach, możliwościach przeżywania życia w zasobnych stanach, w poczuciu: odrodzenia, odwagi, wolności, ochoty, akceptacji, przyjaźni, miłości, radości, pokoju czy empatii albo w stanach niedostatku zasobów, w poczuciu: rozkładu, zależności, ograniczenia, bezsilności, bezradności, wykorzystania, odrzucenia, niezrozumienia, zranienia czy przytłoczenia.

P

Postaciach, reprezentujących poziomy złożoności systemu jakim jest człowiek – od fizycznego (ciało), przez emocjonalno-społeczny (emocje i relacje), intelektualny i kreatywny (logika i wyobraźnia), po duchowy i boski (duchowość i Absolut).

 

 

E

Esencji, naturalnym biopaliwie, naszych wewnętrznych zasobach. Powszechnie znanej pod pojęciem „wartości”, tego, co naturalne, cenne i ważne, co wzbogaca, ulepsza i łączy z pozytywnymi przeżyciami.

R

Rezultatach, dziełach stworzonych i zmaterializowanych przez nas z zasobnych wewnętrznych stanów lub ze stanów ich deficytów, interpretowanych i doświadczanych przez nas jako rzeczywistość chciana lub rzeczywistość niechciana.

S

Synergii, twórczej, harmonijnej współpracy między nami a naszym wielopoziomowym wnętrzem w łączeniu i utrzymywaniu go w zasobnych stanach dla świadomego tworzenia i materializowania z tych stanów naszej rzeczywistości chcianej w obszarach życia fizycznego, emocjonalno-społecznego, intelektualnego, duchowego i boskiego.