O mnie

 

 

Nazywam się Sylwia Arletta Przygoda. Moją misją jest szerzenie wiedzy o rozwojowym modelu HOPERS®, dzięki któremu możesz żyć w spełnieniu i wielopoziomowym dobrostanie.

Jestem pasjonatką budowania i utrzymywania zasobnych stanów wewnętrznych oraz pozytywnego oddziaływania na otoczenie.

Moje długoletnie doświadczenie zawodowe pokazało, jak ważna jest postawa zaangażowania i entuzjazmu pracowników oraz faktyczna, a nie deklaratywna zgodność ze sobą i spójność z wartościami firmy.

Mam za sobą ponad 30 lat pracy na stanowiskach menedżerskich i zarządczych w zakresie marketingu i sprzedaży, w tym 20 lat praktyki w tworzeniu i organizacji sieci sprzedaży oraz organizacji przedsięwzięć biznesowych w dużych firmach produkcyjnych.

Ponadto 15. letnią praktykę refleksoterapeutyczną, która potwierdziła, iż werwę i zapał, poczucie sensu i sprawczości oraz otwartość na wiedzę i na rozwój osobisty czerpiemy wprost ze stanów swojego wnętrza. Jednocześnie nieustająco wpływamy na otoczenie – wzmacniająco lub osłabiająco emitując sygnały emocji i uczuć niskiej lub wysokiej jakości.

Na kanwie moich doświadczeń zawodowych, uzupełnionych ścieżką coachingową, stworzyłam rozwojowy model systemowy HOPERS®, służący osiąganiu i utrzymywaniu wielopoziomowego dobrostanu, spełnianiu się na ścieżkach rozwojowych oraz pozytywnemu oddziaływaniu na środowisko zewnętrzne.

Edukuję i inspiruję w zakresie praktycznego wdrażania opracowywanych na jego podstawie zindywidualizowanych MATRYC HOPERS® ułatwiających #Logowanie do Dobrostanu.

Zapraszam do odkrywania i uruchamiania swojego potencjału osobistego i zawodowego z udziałem HOPERS®.

h

UKOŃCZYŁAM:

Studia magisterskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (Szkole Głównej Handlowej) na wydziale Ekonomiki Produkcji

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie Coachingu Profesjonalnego

Specjalistyczne szkolenia certyfikacyjne International Coaching Community

Trening certyfikacyjny Zen Coachingu

Cykl warsztatów dla zaawansowanych Coachów i Mentorów z Coachingu Integratywno-Transpersonalnego

Kurs Analizy Transakcyjnej wraz ze szkoleniem 101 EATA (European Association for Transactional Analysis)

Warsztaty PCM® 1 i PCM® 2 (Process Communication Model®)

Szkolenia certyfikacyjne z wybranych psychometrycznych narzędzi rozwojowych: FRIS®, MindSonar® i Competence Navigator™

Certyfikacyjny kurs refleksologii według metody Inge Dougans I i II stopnia

 RAPORTY HOPERS®

Przygotowuję Indywidualne Raporty na podstawie modelu HOPERS®  w celu ułatwienia:

  1. osiągania i utrzymywania wielopoziomowego dobrostanu przez Logowanie do Dobrostanu© w miejsce automatycznego Logowania do Cierpienia©;
  2. emitowania wzmacniających otoczenie, pozytywnych sygnałów emocji i uczuć z zasobnych wewnętrznych stanów ( z wielopoziomowego dobrostanu);
  3. spełniania się na ścieżkach rozwojowych;
  4. tworzenia i materializowania rzeczywistości chcianej.