HOPERS® na Konferencji w Akademii Leona Koźmińskiego

„Budowanie Dobrostanu w Czasach Różnorodności” – pod tym hasłem przebiegała trzydniowa I Konferencja z cyklu Interdyscyplinarny Rozwój Ludzi i Organizacji, zorganizowana w Akademii Leona Koźmińskiego w dniach 22-24.03.2023r. Dotyczyła trzech obszarów: psychologii, zarządzania i technologii oraz trzech perspektyw: jednostki, zespołu i organizacji.

Miałam wielką przyjemność i zaszczyt wystąpić w roli prelegentki i poprowadzić w dniu 24.03.2023r. warsztat z zastosowaniem rozwojowego modelu systemowego HOPERS® na temat integralności wielopoziomowego wnętrza jednostki (osoby, pracownika) w kontekście budowania dobrostanu. Celem warsztatu było podniesienie poziomu świadomości w zakresie efektywnego gospodarowania wewnętrznymi zasobami, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za jakość emitowania sygnałów emocji i uczuć oraz zachęcenie do kształtowania twórczej postawy w budowaniu dobrostanu. Wydarzenie dedykowane było osobom zainteresowanym rozwojem osobistym, wzbogaceniem miękkich kompetencji społecznych oraz ciekawym innowacyjnych metod osiągania i utrzymywania dobrostanu.