HOPERS® na konferencji HR EXCELLENCE 2022

„Przetrwanie czy rozwój?” to temat konferencji zorganizowanej w Warszawie 29 listopada 2022 roku przez redakcję „Personelu i Zarządzanie” z udziałem ponad 140 uczestników. Przygotowano 12 merytorycznych i motywujących prezentacji. Prelegenci dzielili się wiedzą i doświadczeniem z obszaru zarządzania zmianą, roli lidera w czasach BANI, formowania efektywnych zespołów, transparentnej komunikacji, autentycznych relacji i budowania zaangażowania opartego na wartościach.

Kilka z wystąpień dotyczyło osobistych refleksji z zastosowania rozwiązań najnowszej generacji – spersonalizowanych MATRYC HOPERS® i podejścia InnerMastering® w budowaniu i wzmacnianiu z sukcesem współpracy w świeżo powstałym zespole kierownictwa wyższego szczebla.

Podsumowanie konferencji oraz o tym, co 2023 rok przyniesie liderom i ich firmom można przeczytać w styczniowym wydaniu HR Personel & Zarządzanie, INFOR PL S.A. nr 1 (394) 2023.