To działa w biznesie

W lipcowo-sierpniowym wydaniu 2022 HR Personel & Zarządzanie. INFOR PL S.A. nr 7-8 (388-389) ukazał się mój artykuł „Znajdowanie wewnętrznej mocy, czyli zrównoważony rozwój osobisty z MATRYCAMI HOPERS®” A w nim informacja, że „na rynku funkcjonują już menedżerowie, którzy systematycznie praktykują wewnętrzne wzmacnianie z MATRYCAMI HOPERS® i na bieżąco monitorują jakość swoich stanów. Płynnie przywracają organizm do równowagi systemowej i budują wysokoenergetyczny klimat ze swoimi zespołami.” (patrz str.45)

Są to menedżerowie, którzy ukończyli programy rozwojowe w InnerMastering INSTITUTE ® i na co dzień praktykują swój dobrostan ze spersonalizowanymi MATRYCAMI HOPERS®.